Vračilo blaga Camp-ing.si:

Vračilo artiklov ali celotnega naročila je mogoče v zakonskem roku 14 dni od dneva prejetja/prevzema paketa. Za vračilo je potrebno izpolniti obrazec o odstopu iz pogodbe ter kopijo računa.

Obrazec za odstop od pogodbe se nahaja TU. Lahko pa nas obvestite tudi z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopate od pogodbe.

Prejeto blago mora biti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala brez vaše krivde.

Blago ne smete neovirano uporabljati do vrnitve, prav tako je dovoljen preizkus blaga le v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev stanja artikla. Kakršnokoli preizkušanje blaga, ki se ne sklada z navedenim se šteje kot uporaba blaga in s tem izgubite pravico do povračila kupnine.

Vračilo kupnine bo izvedeno najkasneje v roku 14 dni od prejema sporočila, da odstopate od pogodbe.

Obrazec pošljite nazaj na naš naslov, ki je vpisan v glavi obrazca.

Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.